Att bli uppfödare

Första året                Entusiastisk

 

Andra året                 Kan allt

 

Tredje året                Känner sig redo att börja döma

 

Fjärde året                Anser att domarna ingenting kan

 

Femte året                Skaffar sig ett par katter till

 

Sjätte året                 Undrar varför man inte nått toppen

 

Sjunde året              Börjar lyssna på andras avelsplaner

 

Åttonde året             Börjar inse att de egna katterna inte är perfekta

 

Nionde året              Börjar lyssna på goda råd

 

Tionde året               Parar inte med avelskatten på modet

 

Elfte året                   Använder endast avelsdjur med kvalitet

 

Tolfte året                 Börjar förstå

 

IP S*Applecat Yoker.

Foto: Ulrika Eriksson